Người dân bức xúc vì đường dự án mới bà giao đã hư hỏng.

Người dân bức xúc vì đường dự án mới bà giao đã hư hỏng. (đọc thêm)