Người dân bội thu từ việc phát triển kinh tế từ đầm trũng

Từ một đầm trũng bị loại cây bèo tây xâm chiếm nên phải bỏ hoang. Trước tình trạng đó người dân đã mạnh dạn biến vùng đầm này để trồng sen, nuôi cá và kết hợp các mô hình khác cho thu nhập cao.
Mới nhất