Người biểu tình Hong Kong mở đường cho xe cứu thương

Trong khi đang biểu tình rầm rộ trên đường, nhiều người Hong Kong vẫn trật tự dạt sang hai bên để nhường đường cho xe cấp cứu đi qua. (đọc thêm)