Người bán kem được gọi là "bản sao" của ông Trump

Một người bán kem ở Pakistan được gọi là "bản sao" của ông Donald Trump khi có ngoại hình giống cựu Tổng thống Mỹ.
Mới nhất