Ngựa vằn nhẫn tâm giết ngựa con ngay trước mặt ngựa mẹ

Ngựa vằn không hề hiền lành như chúng ta vẫn lầm tưởng.