Ngựa vằn giành giật sự sống trước hàm cá sấu

Cá sấu tập kích khi ngựa vằn uống nước bên bờ sông, nhưng con vật đã kịp chạy trốn trong thời khắc quyết định.
Mới nhất