Ngư dân trúng mẻ cá “kỷ lục” sát bờ biển

Ngư dân trúng mẻ cá “kỷ lục” sát bờ biển (đọc thêm)