Ngư dân trúng đậm cá ngừ, lãi đậm hơn trăm triệu ngày giáp Tết

Ngư dân trúng đậm cá ngừ, lãi đậm hơn trăm triệu ngày giáp Tết. (đọc thêm)