Ngư dân sốc khi phát hiện sinh vật “ngoài hành tinh” tự cắt lưỡi

Ngư dân sốc khi phát hiện sinh vật “ngoài hành tinh” tự cắt lưỡi (đọc thêm)