Ngư dân Phú Yên trúng đậm cá ngừ trong ngày tết

video kèm tin (đọc thêm)