Ngư dân Nha Trang vui sướng sau Tết nhờ trúng "lộc biển"

Ngư dân Nha Trang vui sướng sau Tết nhờ trúng "lộc biển" (đọc thêm)