Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều ki ốt tại chợ Nghĩa Thuận.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều ki ốt tại chợ Nghĩa Thuận.
Mới nhất