Ngôi nhà thờ gỗ có tuổi thọ hơn 100 giữa lòng thành phố Kon Tum

Dù đã trải qua hơn 100 năm lịch sử, mưa nắng, chiến tranh... nhà thờ gỗ vẫn vững chắc không hề bị hư hỏng.
Mới nhất