video cùng chuyên mục

Ngôi nhà gỗ lim trường tồn hơn ba thế kỷ ở Bắc Ninh

(Dân trí) - Ngôi nhà được dựng lên từ năm 1686 hoàn toàn bằng gỗ lim, sau 14 năm xây dựng từ năm 1686 đến năm 1700 mới hoàn thành và tồn tại cho đến ngày nay.