Ngôi chùa 150 tuổi làm từ 30 tấn mảnh sành ở Sài Gòn

Chùa An Phú ở quận 8 với thiết kế độc đáo khi được trang trí từ 30 tấn mảnh sành sứ chén dĩa, ấm trà... bị vỡ.
Mới nhất