Ngỡ ngàng xe con vượt qua dòng nước lũ ngập đến nửa thân xe mà không chết máy

Ngỡ ngàng xe con vượt qua dòng nước lũ ngập đến nửa thân xe mà không chết máy (đọc thêm)