Nghiệp đoàn Xe ôm được học võ, tham gia bảo hiểm xã hội

110 thành viên nghiệp đoàn Xe ôm được tham gia bảo hiểm xã hội, được học võ để tự vệ và hỗ trợ cơ quan chức năng bắt trộm cướp, đảm bảo an ninh khu vực. (đọc thêm)