video cùng chuyên mục

Nghĩa trang trên đỉnh vách đá sạt lở khiến hàng trăm quan tài rơi xuống biể

Trong số những quan tài rơi xuống, có những chiếc bị bật nắp khiến hài cốt bị văng ra ngoài.