Nghị lực của chàng trai làm thơ, viết hồi ký 800 trang bằng... miệng

Bị tai nạn khi mới 15 tuổi, anh Long ở Hà Tĩnh trở thành người tàn phế. Vượt lên số phận, chàng trai này vẽ tranh, sáng tác thơ, viết hàng trăm trang nhật ký và dạy học online bằng miệng của mình.
Mới nhất