Nghệ sĩ Thanh Thủy tự nhận mình đơn điệu, nhạt nhòa sau ánh đèn sân khấu.

Nghệ sĩ Thanh Thủy tự nhận mình đơn điệu, nhạt nhòa sau ánh đèn sân khấu. (đọc thêm)