Nghệ sĩ Bạch Tuyết không giấu được nỗi buồn khi đến viếng nghệ sĩ Thanh Sang.

“Tôi quý anh Sang ở tính hào hiệp, lúc nào cũng là người đứng mũi chịu sào trong cuộc sống. Tôi hạnh phúc khi có người đồng nghiệp có nhân cách lớn. Tôi quý tính cách anh hùng của anh. Nhưng không thể thay đổi được quy luật của cuộc sống".
Mới nhất