Nghề săn ghẹ kiếm tiền triệu ở Phú Quốc

Sản lượng ghẹ giảm sút, ngư dân ở Phú Quốc (Kiên Giang) phải đánh bắt xa bờ hơn. Bù lại, nhiều ngư dân vẫn kiếm được tiền triệu mỗi ngày nhờ được ghẹ giá.
Mới nhất