video cùng chuyên mục

Nghề ép cá cảnh của cụ ông 83 tuổi ở Cần Thơ

Ở Cần Thơ có một ông lão 83 tuổi nhưng có đến 70 năm theo nghề nuôi cá cảnh. Công việc này của ông là một điều thú vị.