video cùng chuyên mục

Nghề đu thang, đội nắng mưu sinh trên ngọn cây

Những trụ tiêu mọc trên thân cây sống, cao từ 6-10m khiến nghề thu hoạch hồ tiêu trở thành nghề vất vả, cơ cực thậm chí nguy hiểm.