Ngày hội STEM 2018: "Thử thách vượt ải 4.0"

Với tên gọi "Chạm oooo - Touch 0000" ngày hội STEM 2018 sẽ mang tới cơ hội thực hành những thí nghiệm thú vị và thách thức khả năng sáng tạo của học sinh hướng tới giải quyết những vấn đề trong CMCN 4.0.