Ngập lụt ở Chương Mỹ: Thôn xóm ngập chìm trong "biển rác"

Ngập lụt ở Chương Mỹ: Thôn xóm ngập chìm trong "biển rác" (đọc thêm)