Ngán ngẩm với kiểu bật xi-nhan “giương đông kích tây” của người phụ nữ đi xe máy

Người phụ nữ điều khiển xe máy rẽ trái, nhưng lại bật xi-nhan phía bên phải khiến tài xế đi phía sau có một phen bối rối và khó hiểu. (đọc thêm)