Ngắm nhà sang của Justin Timberlake

Năm 2002, khi mới 21 tuổi, Justin Timberlake đã mua biệt thự này với giá 8,3 triệu USD.
Mới nhất