"Ngã tư chết người" mịt mù vì cụm đèn chiếu sáng không hoạt động.

"Ngã tư chết người" mịt mù vì cụm đèn chiếu sáng không hoạt động. (đọc thêm)