Nga "trình làng" căn cứ quân sự hình thù độc đáo

Bộ Quốc phòng Nga đã ngày 17/4 đã "trình làng" căn cứ quân sự mới nhất - một công trình quy mô lớn, hiện đại hình thù độc đáo mang 3 màu quốc kỳ Nga ở Bắc Cực. (Video: CGTN)
Mới nhất