“Nếu không lấy chồng, có lẽ em ấy đã là học sinh giỏi!”

Một nữ sinh sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tốt nghiệp vào tháng 5/2020. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ phòng chống dịch, em và một số bạn khác đã lập gia đình (đọc thêm)