Ném đồ kim loại vào người đàn ông này, ném bao nhiêu bị hút dính bấy nhiêu

Ném đồ kim loại vào người đàn ông này, ném bao nhiêu bị hút dính bấy nhiêu (đọc thêm)