Nấu xôi sáng gửi cô trò trong khu cách ly

Gia đình cô bác Tô Hiếu xóm 12 Kim Lôi nấu xôi bữa sáng gửi các cháu và phụ huynh trường mầm non Bạch Đằng ở khu cách ly