NASA công bố video toàn cảnh về sao Hỏa

NASA đã xuất bản một video toàn cảnh sao Hỏa, được thực hiện với sự trợ giúp xe tự hành sao Hỏa Curiosity.
Mới nhất