Nam sinh Bắc Ninh chạm mốc điểm kỷ lục phần thi Khởi động Olympia

Tạ Quang Hưng (THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh) được 120 điểm phần thi Khởi động, đây là số điểm cao nhất mà các thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia từng đạt được ở phần thi này, (đọc thêm)