Nam báo cho Long biết chuyện có bầu

Nam cuối cùng cũng đã có thể thông báo cho Long biết bản thân đang mang thai.
Mới nhất