“Mực xà đại dương” dân biển không ăn lên Hà Nội thành đặc sản giá nửa triệu

“Mực xà đại dương” gần đây bỗng nhiên trở thành đặc sản tại Hà Nội với giá gần nửa triệu đồng/con. (đọc thêm)