Mục sở thị nhà rửa tàu tự động đầu tiên ở Việt Nam

Nhà rửa tàu với công nghệ tự động, nằm trong khu depot của dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn thiện và đang trong quá trình vận hành thử. (đọc thêm)