Mức phạt cao nhất dành cho người đánh bài bạc

Đối với hành vi đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định ở Điều 26 của Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ, mức phạt là từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn đối với hành vi tổ chức đánh bạc thì sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Còn đối với hành vi đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng trước đó đã từng bị xử phạt hành chính, hoặc bị kết án chưa xóa tích mà vẫn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Điều 321 của bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. (đọc thêm)