Mực ma cà rồng

Những con ma cà rồng biển nhỏ bé này ẩn nấp cả ở vùng ôn đới và nhiệt đới, chúng sống ở độ sâu từ 600 – 1.200m.
Mới nhất