"Mục đích của chúng tôi là để bệnh nhân nghèo không còn phải ra nước ngoài điều trị""

Chia sẻ sau khi nhận giải Nhân tài đất Việt, TS.BS Ngô Văn Công, đại diện nhóm tác giả đã khẳng định về sự cống hiến của cả tập thể để hoàn thành công trình, cũng như những ý nghĩa nhân văn mà kỹ thuật nội soi u sàn sọ mang lại. (đọc thêm)