Mùa cào ốc gạo ở Quảng Ngãi.mp4

Mùa ốc gạo kéo dài từ tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch hàng năm. Sau một ngày ra khơi, ngư dân cào ốc gạo có thể kiếm được trên 1 triệu đồng. (đọc thêm)