Một vụ bắt tôm chứa tạp chất vừa qua trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Một vụ bắt tôm chứa tạp chất vừa qua trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. (đọc thêm)