Một năm trên 600 vụ vi phạm về lâm sản và những bất cập trong công tác bảo vệ rừng

(Dân trí) - Đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã phát hiện và lập biên bản xử lý 640 vụ vi phạm về lâm sản, tịch thu hơn 455 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách. (đọc thêm)