Một chuyện ngoại tình vỡ lở: Đàn bà hứng chì chiết, đàn ông được bao dung

Đây là Podcast "Cà phê sáng thứ 7", nơi chúng ta có hẹn cùng nhau nhâm nhi tách cà phê buổi sáng và tản mạn về tất cả những chuyện đời thường.