Mộc hương cổ “huynh đệ” trả 3 tỷ đồng không bán

Đôi mộc hương 80 năm tuổi, rất quý hiếm thuộc sở hữu của anh Bùi Đức Dũng (Phú Thọ). Chủ nhân phải theo đuổi đuổi 12 năm mới mua được.
Mới nhất