Mô phỏng lớp học trực tuyến tại Ebomb.

Với nền tảng tích hợp công nghệ Streaming, Ebomb đã giúp học viên "mang lớp học về nhà" biến những điều tưởng chừng là rào cản khi học online thành cơ hội để làm mới trải nghiệm học tập.
Mới nhất