Miếng thịt gà đột ngột "sống dậy", bò khỏi đĩa

Miếng thịt gà đột ngột "sống dậy", bò khỏi đĩa (đọc thêm)