Messi rời khỏi nhà riêng

Messi rời khỏi nhà riêng để ra sân bay.
Mới nhất