video cùng chuyên mục

MC Liêu Hà Trinh: “Đàn ông 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi”

“Về đàn ông, tôi nghĩ rằng trong 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi, họ đang “lái một chiếc xe hơi nhưng cũng muốn cầm thêm một xô cát”. Còn duy nhất 1 người còn lại là do họ giấu kỹ và không cho chúng ta thấy ra thôi”, MC Liêu Hà Trinh chia sẻ quan điểm quan điểm của cô về đàn ông.